Norme de conectare la Platforma e-learning

      Fiecare student participant la programele de studiu ID, a primit în momentul înregistrării în platforma de e-learning un cod de identificare (User ID) şi o parolă proprie (Pasword) ce va trebui cunoscută în momentul conectării.

      Cele două caracteristici sunt construite prin concatenare (alipire) a următoarelor informaţii:simbolul specializării, anul de studiu, ultima cifră din anul Universitar 2013-2014 (3), CNP-ul şi data naşterii astfel:

Se recomandă pentru utilizarea platformei e-Learning a Browserului MS Explorer

      Odată legătura stabilită studentul are acces la programa şcolară din semestrul I sau II, disciplinele aferente, la testele prevăzute şi la forumul de discuţii.