Program de studiu  MANAGEMENT

Domeniul fundamental:Ştiinţe economice

Domeniul de licenţã:Management

Durata studiilor / numãrul de credite:3 ani / 180  credite.

Forma de învãţãmânt:licenţã - învãţãmânt la distanţã

      Programul de studiu „Management” are deja o tradiţie, funcţionând din anul universitar 1990/1991 la forma de învãţãmânt la zi, iar la forma de învãţãmânt la distanţã din anul universitar 2000/2001.

Competenţe generale:

Competenţe de specialitate:

Statut profesional

      Deţinãtorul acestei diplome poate activa în orice instituţie publicã sau firmã privatã şi poate ocupa o paletã largã de posturi: manager IMM, manager resurse umane, asistent manager, economist achiziţii şi logisticã, economist organizarea muncii, economist managementul calitãţii, auditor intern, manager operaţional, consultant în domeniul managerial.

      În condiţiile promovãrii Modulului Pedagogic, deţinãtorul acestei diplome poate activa ca şi cadru didactic specializat, în orice unitate de învãţãmânt de stat sau privat de nivel gimnazial.