Program de studiu  CONTABILITATE ŞI INFORMATICă DE GESTIUNE

Domeniul fundamental:Ştiinţe economice

Domeniul de licenţă: Contabilitate

Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite.

Forma de învăţământ: licenţă - învăţământ la distanţă

      Programul de studiu „Finaţe şi bănci” are deja o tradiţie, funcţionând din anul universitar 1990/1991 la forma de învăţământ la zi, iar la forma de învăţământ la distanţă din anul universitar 2000/2001.

Competenţe generale:

Competenţe de specialitate:

Statut profesional

      Deţinătorul acestei diplome poate activa în orice instituţie publică şi firmă cu capital de stat sau privat şi poate ocupa posturi de economist, referent de specialitate, analist programator.

      De asemenea, prin parcurgerea programului de licenţă, absolvenţii vor putea să-şi exercite competenţele, în mod independent, în domeniile auditului financiar şi evaluării.

      În condiţiile promovării Modulului Pedagogic, deţinătorul acestei diplome poate activa ca şi cadru didactic specializat, în orice unitate de învăţământ de stat sau privat de nivel gimnazial.