Misiune

      Învăţământul la Distanţă este o formă flexibilă de învăţământ superior prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetăţeni. El este o formă de instruire care are la bază realizările din domeniul Tehnologiei Informaţiilor şi al Comunicaţiilor, care va fi centrat pe nevoile studentului, care este plasat în centrul procesului de învăţământ şi pune mai puţin accent pe locul în care studentul învaţă şi mai mult pe modul în care învaţă.

      Învăţământul la Distanţă este caracterizat prin programe de pregătire ale căror componente dominante sunt:

      Sistemul tutorial reprezintă cadrul educaţional prin care se asigură studenţilor înscrişi într-un program de învăţământ la distanţă suportul material, resursele de învăţământ specifice şi sistemele de comunicaţii bidirecţionale.

      Departamentul ID este componenta organizatorică a Universităţii din Petroşani care funcţionează în cadrul Facultăţii de ştiinte şi căruia îi revine misiunea organizării şi managementului activităţilor specifice procesului educaţional prin forma de Învăţământ la distanţă.

      Întreaga activitate a departamentului este definită în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului ID, aprobat de Senatul Universităţii din Petroşani.

      Departamentul gestionează activităţile specifice învăţământului la distanţă pentru trei specializări din cadrul Facultăţii de ştiinţe :

      Pentru asigurarea procesului de instruire şi examinare, departamentul împreună cu decanatul Facultăţii de ştiinţe şi cei circa 70 titulari de discipline asigură pregătirea şi distribuirea suporţilor de curs pentru peste 126 discipline editate în format tipărit şi electronic prin intermediul Centrului de multiplicare al Universităţii.

Realizări 2008-2010 La nivelul Universităţii şi Departamentului

      Departamentul ID este mobilizat şi hotărât să-şi îndeplinească şi în perioada următoarele misiunile rezultate din Regulamentul Departamentului şi acţionează în direcţia îmbunătăţirii continue a activităţilor specifice Învăţământului la distanţa.

Obiective